Overview

Albed  – Fushë Kosovë – Kërkon  Shitëse (femer) në sektorin e mobilieve,

Për poziten kandidatja duhet t’i plotsoj këto kushte:

• Të ketë të kryer shkollën e mesme apo kualifikimin e lartë,
• Përvoja në sektorin e mobilieve do të jetë përparsi,
• Te jetë kreative dhe të ketë aftësi komunikuese,
• Të jete e aftë të punoje në grup dhe punë individuale,
• Të jetë e gatshëm të punojë edhe jashtë orarit,
• Njohja e punës me kompjuter obligative,
• Vendi i punës në Fushë Kosovë.

Detyrat:
• Prezenton mallin e ekzpozuar blerësve, e bën shitjen, shërben konsumatoret,
• Përpilon oferta dhe porosi për blerësit,
• Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar,
• Kujdeset për porosite e pranuara nga klientet,

Konkursi do të jete i hapur deri me datën 21/07/2018
Për aplikim duhet të paraqiteni personalish në ALBED në Fushë Kosovë.