Overview

KONKURS PËR PUNË

“COMEX L.L.C” ne rritje te shitjes, shpalle konkurs për plotësimin e vendit  të lire të punës në pozitën e Agjent i shitjes ne Sallone bukurie (Frizere),Kozmetika, Barnatore.

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë së paku përvoje pune ne shitje kozmetike & Make-up,
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë,
  • Të ketë patentë shofer;

Punët dhe detyrat për pozitën e Shitësit komercial janë:

Hulumtimi dhe vizitat e tregut dhe aktiviteteve të konkurrencës si dhe, nevojës për promovime dhe marketing;

Mirëmban dhe avancon pozitat e rregullta të mallit si dhe kujdeset për ekstra pozicionimet dhe asetet e kompanisë të kontraktuara në pikat përkatëse; dhe

Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë e procesit të shitjes tek Menaxheri i Shitjes.

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 30 qershor 2018, në e-mail adresën: info@comex-ks.com.