Overview

HFC (Hybrid Fibre Coaxial) Professional – PRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS:

• Dizajnimi i rrjeteve HFC.
• Koordinimi i punëve në terren.
• Pranimi teknik i punimeve të kryera në terren.
• Vlerësimi i gjendjes së rrjetit HFC, planifikimi i punëve të ndryshme, etj.
• Instalimet HFC në dhomat e serverit të kompanisë – (CMTS, edgeQAMs, platformës optike).
• Troubleshooting i niveleve më të larta të problemeve në rrjet.

KËRKESAT E PROFILIT:

• Përvoje pune 3+ vjeçare me HFC rrjeta dhe njohje e mirë teorike dhe praktike e funksionimit të tyre.
• Njohje e mirë e përdorimit të kompjuterit (excel, drawing, maps, etj).
• Njohje e mirë e gjuhës angleze.

PAGESA:   Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 25 Korrik 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.