Overview

Kërkohën punëtorë për pozitën “Graphic Designer/Video Montazher” me aftësi të shkëlqyera në dizajn grafik dhe video. Aplikantët duhet të kenë mirësjellje dhe të jenë korrekt në punë. Vlerësohet aftësia e komunikimit, kreativiteti dhe origjinaliteti.

Detyrat kryesore të punës janë:

  1. Kreativiteti dhe origjinaliteti në ideim, dizajnim dhe përfundim të projekteve për përdorim digjital dhe në shtyp;
  2. Aftësi përdorimi i produkteve të Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects, etj.);
  3. Laptop personal për përdorim në punë;
  4. Aftësi përdorimi i rrjeteve sociale për postime të ndryshme.

Mosha: 18+
Përvojë: 3+ vite
Orari: 5 ditë
Rroga: Sipas marrëveshjes

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni në e-mail:

  • CV
  • Portfolio të punës

Pas përzgjedhjes së kandidatëve, do t’ju lajmërojmë përmes e-mailit për datën/kohën e intervistës.

E-mail: puno@albaconnect.com