Overview

Kompania Foda Line shpall konkurs per këtë pozitë:

1. Dy agjent të shitjes në teren

Kushtet qe duhet plotësuar:

-Eksperienca e punës në depo farmaceutike/barnatore
-Aftësi të larta komunikimi
-Punë fleksibile me orar fleksibil

Kandidatët e interesuar mund ti dërgojne CV-të, në email:

fodaline.kosovo@gmail.com

Konkursi është i hapur deri me 02.07.2018