Overview

DIGITAL VIDEO ENGINEER – PRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS:

o Menaxhimi, dizajnimi dhe monitorimi i sistemeve të ndërlidhura me trasmetimin televiziv te kompania;
o Konfigurimi i DTV headend-it (multiplekseret, skrembleret, CAS, enkoderet, transkoderet, etj);
o Testimi i troubleshooting të problemeve gjenerale me resiver dixhital, kartela etj;
o Testimi e integrimi i resiverëve të ri;
o Monitorimi i transmetimit të kanaleve, funksionimit të sistemeve, etj;
o Planifikimi e dizajnimi i kapaciteteve.

KËRKESAT E PROFILIT:

o Njohuri të mira dhe përvojë me DVB sisteme me theks ne DVB-C, enkodimeve, transodimeve, koncepteve të skremblimit, etj.
o Njohje e mirë e përdorimit të kompjuterit (excel, draëing, maps, etj).
o Njohje e mirë e gjuhës Angleze.

PAGESA: Konkuruese.
SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 25 Korrik 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.