Overview

Kompania Endi inc, e cila merret me promocione të ndryshme, shpall konkurs për pozitat e mëposhtme të punës:

– 50 Promotore në Mbarë Kosovën
–  3 Shoferë Meshkuj ose Femra me vetura personale
–  2 Asistente (te kenë te kryer fakultetin dhe te jenë mbi moshën 24 vjet)
–  Dhe 1 pastruese për zyrën tonë

Kushtet e pozitës promotore janë:

1. Te jete komunikative
2. Te jete e gjallë dhe e afte për pune
3. Promocioni mbahet me dy orare prej 10:00-17:00 dhe prej 17:00-23:00
4. Te jete mbi moshën 18 vjeçare
5. Te ketë se paku shkollën e mesme te përfunduar

CV-të mund t’i dërgoni në e-mailin: kastriot.rashica@icloud.com

Numrat kontaktues:

+383 45 566 754
+377 45 949 290
+377 44 977229

Adresa e Kompanisë:
Rruga Ibrahim Luftiu, Prishtinë